Natuurlijk Afkalveren

Onafhankelijk netwerk voor innovatie in visserij

Platform Innofish is een onafhankelijk netwerk voor innovatieve ondernemers uit de visketen. We willen innovatie in de visserij aanjagen en initiëren, in eerste instantie gericht op het ontwikkelen van creatieve, levensvatbare oplossingen en kansen voor de aanlandplicht. Platform Innofish bestaat uit innovatieve ondernemers uit alle schakels uit de visketen en staat open voor nieuwe deelnemers.

Concrete en slimme oplossingen voor aanlandplicht

Platform Innofish stimuleert samenwerking van innovatieve ondernemers en bouwt zo aan een landelijk netwerk van en voor koplopers in de visserijsector. We stimuleren het netwerk tot het ontwikkelen van concrete, innovatieve concepten met slimme oplossingen voor de aanlandplicht. We inventariseren kennis en ervaringen rond de aanlandplicht en stimuleren kennisverspreiding over de aanlandplicht richting vissers en ketenpartijen. We communiceren actief naar de visserijsector, overheid en samenleving over nieuwe ontwikkelingen, succesverhalen en good practices van individuele visserijondernemers en samenwerkende partijen in de visketen.

Ondernemersgesprekken

We organiseren in 2014 een aantal gesprekken met visserijondernemers én ondernemers verderop in de keten. Aan elk gesprek nemen ongeveer 10 ondernemers deel. In de eerste gesprekken gaan we met visserijondernemers uit de aanvoer om tafel om te inventariseren welke problemen de verschillende visserijen tegen gaan komen. Vervolgens gaan we samen met ondernemers uit de visketen (verwerkende industrie, retail, nettenspecialisten, scheepsbouw, etc.) naar concrete oplossingen zoeken.

Landelijke innovatiedag

Platform Innofish wil in het voorjaar van 2015 een vervolg geven aan de in 2013 georganiseerde eerste Landelijke Innovatiedag voor de visserij. Tijdens deze bijeenkomst worden de meest veelbelovende ideeën uit de ondernemersgesprekken gepresenteerd. De drie tot vijf meest veelbelovende oplossingen worden in de praktijk getest en omgezet naar een concreet uitvoeringsplan. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats buiten dit project, in samenwerking met kenniskringen en kennisinstellingen.

De activiteiten van het Platform lopen van medio april 2014 tot eind 2015. Platform Innofish is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’.

 

[Foto's: John Oosterhuis, Hollandse Hoogte en Nederlands Visbureau]

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief

 


Agenda

24 januari 2015 Ondernemersgesprek met ketenpartijen Forteiland IJmuiden