Natuurlijk Afkalveren

Dossier aanlandplicht

Platform Innofish inventariseert kennis en ervaringen rond de aanlandplicht en deelt deze informatie graag met vissers en andere ondernemers uit de visserijketen. Op deze pagina vind u een overzicht van rapporten over de aanlandplicht, nieuwe ontwikkelingen, succesverhalen en good practices.

Factsheets, beslisboom en artikelen online

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan de volgende factsheets, een handige beslisboom en een reeks artikelen. Deze artikelen worden gepubliceerd in Visserijnieuws. 

PowerPoint verwaarding discards online

Tijdens de ondernemersgesprekken hebben we gesproken over de verwaarding van discards. Door de onzekerheid over de hoeveelheid bijvangst, de exacte samenstelling daarvan en de logistieke belemmeringen, is het ingewikkeld concreet te worden over afzetmarkten. In deze presentatie vindt u toch een aantal mogelijke afzetkanalen. 

Economische effecten van een aanlandplicht voor de Nederlandse visserij

Rapport van LEI/WUR uit november 2013 waarin de kosten en baten van invoering van een aanlandplicht voor de Nederlandse vloot zijn geschat op basis van enkele scenario’s.

Effecten van een verbod op discards in de Nederlandse platvisserij

Rapport van LEI/WUR uit 2011 waarin berekend is dat de nettkosten van een discardban in de Nederlandse platvisserij tussen de € 3 en € 10 miljoen op jaarbasis zullen bedragen. De kosten zijn afhankelijk van de afzetprijs van de bijvangst en de extra arbeidskosten aan boord.

Uitvoeringsagenda invoering aanlandplicht

De Uitvoeringsagenda Invoering Aanlandplicht schetst de aanpak om de aanlandplicht zo
goed en eenvoudig mogelijk in te voeren. Daarvoor zijn door betrokken partijen een zestal
speerpunten benoemd, die in de bijlagen worden uitgewerkt.

 

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief

 


Agenda

24 januari 2015 Ondernemersgesprek met ketenpartijen Forteiland IJmuiden