Natuurlijk Afkalveren

Nieuws en verslagen

Hier kunt u alle nieuwsberichten van Platform Innofish nalezen, evenals verslagen van de ondernemersgesprekken of informatie over cursussen of scholingsaanbod rond de aanlandplicht.

1 januari 2016 Einde project Innofish 

Het project 'Platform Innofish' is officieel ten einde gekomen. We zijn hard aan de slag met onze eindrapportage en hopen alle stukken zo snel mogelijk op deze site met jullie te delen. Wij zijn echter nog niet klaar en gaan ons uiterste best doen om een innovatieplatform in de lucht te houden voor vissers en ketenpartijen die vooruit willen. Ook delen we hier snel de bevindingen van onze pilot projecten. 

20 December 2015 Scholingsfilmpje aanlandplicht

Gedurende de looptijd van ons project hebben we steeds het belang van een goede voorbereiding op de aanlandplicht aangegeven. Ook nu de aanlandplicht voor de kottersector werkelijkheid geworden is blijft het van belang om er over te spreken, oplossingen te zoeken en voorbereidingen te treffen (bijv. op de strengere regels van 2019). We hebben daarom dit korte animatiefilmpje laten maken. Prosea gebruikt het in haar cursussen en we zullen het actief met de visserijscholen en kenniskringen delen. Stof tot nadenken en voer voor de discussie denken wij. 

10 December 2015  Innovatieagenda online

Platform Innofish houdt op te bestaan op 31 december 2015. Maar onze ambitie om daadwerkelijk innovatie te bevorderen stopt niet.  We hebben gemerkt dat de directe link met de aanlandplicht problematisch was en dat we door dit onderwerp al snel in de belangenbehartiging terecht dreigden te komen, iets wat we niet wilden. Daarom hebben we nagedacht over een toekomstig platform en de inhoudelijke lijnen die zo'n platform zou moeten oppakken. Die lijnen hebben we uiteen gezet in de volgende innovatieagenda. Het is een agenda geworden die prikkelt, en die aanzet tot nadenken: hoe komt het met opvolging, hoe zit het met robotisering, welke technologie kunnen we aan boord en aan de wal verwachten.... Wij gaan ons best doen om weer een neutraal innovatieplatform te creeeren. 

9 November 2015 Presentatie vissilage online 

Eén van de pilot projecten betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om vissilage te maken van de discards van de Nederlandse demersale vloot. Het projectteam borduurt voort op een ander project dat is gefinancieerd vanuit het TKI-PPS programma. De analyses die zijn uitgevoerd en in deze presentatie worden weergegeven, maken geen onderdeel uit van het Innofish project, maar worden wel als uitgangspunt gebruikt. 

25 oktober 2015 Ondernemersgesprek Schiphol 

Zaterdag 25 oktober hebben we met de ondernemers die voorheen de klankbordgroep vormden terug gekeken op 1,5 jaar Innofish. In het verslag leest u meer informatie.

3 juli 2015 Pilots van start

De komende maanden staan voor Innofish in het kader van drie pilotprojecten. Er wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de overleving van kreeften, er wordt een project gestart naar de verwaarding van discards in het huisdiervoedingsegment en er loopt een groot project, dat aansluit op eerder onderzoek, naar het verwerken van discards tot vissillage. Op deze website houden we u op de hoogte van de voortgang. 

30 april 2015 Factsheets aanlandplicht online 

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan factsheets voor ondernemers in de visserijketen. U vind hier informatie over de aanlandplicht en over wat de aanlandplicht voor u betekent. Informatie over specifieke afzetmarkten wordt binnenkort toegevoegd.

15 maart 2015  Beslisboom: Wat moet wanneer mee?

Om inzichtelijk te maken wat u nu precies wel en wat u niet moet meenemen vanaf 2016 en 2019 hebben we de volgende beslisboom gemaakt. Wij hopen daarmee inzichtelijk te maken wat er op u afkomt. 

26 januari 2015 Verslag ondernemersgesprek IJmuiden

Lees hier het verslag van het vijfde ondernemersgesprek dat ging over de verwerking van discards. De achtergrondpresentatie is hier te vinden. Een aantal van de projecten heeft inmiddels vervolg gekregen.

24 januari 2015 Ondernemersgesprek Forteiland IJmuiden

Platform Innofish zoekt samen met ondernemers uit de visketen naar oplossingen voor de
aanlandplicht en betrekt daarbij de gehele keten. Op 24 januari 2015 komen we op Forteiland IJmuiden met een groep ondernemers uit aanvoer en de keten samen om concrete ideeën voor de verwerking van discards verder uit te werken. U bent van harte welkom! Meld u aan via info@innofish.nl of lees de uitnodiging.

15 december 2014 Achtergronddocument aanlandplicht online

Innofish heeft de belangrijkste feiten en cijfers over de aanlandplicht voor u op een rij gezet.

2 december 2014 Verslag ondernemersgesprek Urk

Na drie informatieve ondernemersgesprekken ging het roer om. Samen met een groep ondernemers uit aanvoer, handel en verwerkende industrie verkende Platform Innofish in een aantal gesprekken welke marktinnovaties kansen kunnen bieden als per 1 januari 2016 de aanlandplicht ingaat. Lees het verslag.

22 november 2014 Ondernemersgesprek op Urk

Drie ondernemersgesprekken heeft Platform Innofish inmiddels achter de rug. Doel van deze gesprekken was om zoveel mogelijk vissers te informeren over de aanlandplicht en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar ook al te kijken naar oplossingen en kansen. De bijdragen van het ministerie en IMARES waren daarbij zeer waardevol.

De komende gesprekken staat niet meer het informeren centraal, maar draait het om innoveren. Daar is het Platform Innofish ook voor bedoeld: om samen naar oplossingen te zoeken en daarbij ook de rest van de keten te betrekken. Op 22 november zullen we op Urk met een groep ondernemers uit aanvoer, handel en verwerkende industrie samen komen. Het belooft een interactieve en inspirerende ochtend te worden, vol voorbeelden uit andere sectoren en aangrenzende landen. Meld u aan via info@innofish.nl of lees de uitnodiging.

Verslag ondernemersgesprek in Stellendam

Tijdens het boeiende ondernemersgesprek spraken visserijondernemers, EZ en IMARES over onder meer innovatie en kansen voor vermarketing. Lees het verslag.

8 november 2014 Ondernemersgesprek in Stellendam

Veel vissers maken zich zorgen over de komende aanlandplicht. Platform Innofish deelt deze zorgen en wil graag samen met ondernemers in de visketen oplossingen zoeken. In ons ondernemersgesprek op zaterdag 8 november in Stellendam willen we hierover graag met vissers uit alle havens van gedachten wisselen. Ook u bent van harte welkom!

5 oktober 2014 Verslag tweede ondernemersgesprek

De aanlandplicht komt er aan, maar er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden. In het tweede ondernemersgesprek van Platform Innofish verkenden vissers samen met vertegenwoordigers van kennisinstellingen en Ministerie van Economische Zaken de oplossingen en kansen van de aanlandplicht. Lees het verslag.

13 september 2014 Ondernemersgesprek 'Aanlandplicht: wat zijn de kansen'

Biedt de aanlandplicht ook kansen voor ondernemers in de visketen? Dat is het centrale thema van het ondernemersgesprek van Platform Innofish op zaterdag 13 september in het Van der Valk hotel A4 Schiphol. Visserijondernemers uit de aanvoer uit alle havens zijn van harte welkom! Meld u aan via info@platforminnofish.nl of lees de uitnodiging.

7 juli 2014 Verslag eerste ondernemersgesprek

“Je product is altijd wat waard. Het is vooral een kwestie van een goede businesscase ontwikkelen.” Dat was een van de conclusies van het ondernemersgesprek van Platform Innofish op 28 juni in Amsterdam. Een selecte groep visserijondernemers, vertegenwoordigers van Ministerie van Economische Zaken (EZ) en kennisinstellingen brachten daar samen de praktische en concrete gevolgen van de aanlandplicht voor visserijondernemers in kaart. Lees het verslag.

28 juni 2014 Eerste ondernemersgesprek - Amsterdam

Op zaterdagochtend 28 juni organiseren we het tweede ondernemersgesprek van Platform Innofish. Ditmaal bij Rotie B.V in het westelijk havengebied van Amsterdam. Bent u ondernemer in de visketen en wilt u meedenken over innovatieve en praktijkgerichte oplossingen voor de aanlandplicht? Meld u dan aan via info@platforminnofish.nl of lees eerst de uitnodiging.

29 april 2014 - Platform Innofish van start gegaan

Ondernemers uit de visketen zoeken concrete oplossingen voor aanlandplicht [tekst] Diverse ondernemers uit de visketen hebben gezamenlijk het Platform Innofish / van en voor innovatieve ondernemers uit de visketen opgericht. Samen willen zij concrete en innovatieve oplossingen zoeken voor de aanlandplicht. Lees het volledige persbericht.

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief

 


Agenda

Er zijn op dit moment geen nieuwe activiteiten gepland.